เรื่อง :
 รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคลากรภายนอก จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
[ เปิดอ่านข่าวนี้ ]  { อ่านแล้ว 51 ครั้ง } มีไฟล์แนบ  จำนวน 2 ไฟล์
 แสดงที่หน้านี้ถึงวันที่ 27-09-18 10:35:17 ข่าวในระบบ E-office และนอกระบบ
ข่าวจาก บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี

username :
password :
 
   

 
 
 
1.อำเภอบางระจัน
2.สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
3.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี
4.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
5.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
6.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี
7.สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
8.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี
9.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
10.สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
11.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัดสิงห์บุรี
12.วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
13.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี
14.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี
15.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี
16.โรงพยาบาลสิงห์บุรี
17.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
18.อำเภออินทร์บุรี
19.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
20.อำเภอค่ายบางระจัน
21.อำเภอพรหมบุรี
22.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
23.สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี
24.สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
25.สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี
26.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี
27.โครงการชลประทานสิงห์บุรี
28.สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี
29.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี
30.สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
31.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี
32.เทศบาลเมืองสิงห์บุรี
33.สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี
34.สำนักงานสรรพาสามิตพื้นที่สิงห์บุรี
35.โรงพยาบาลอินทร์บุรี
36.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
37.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี
38.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี
39.ศูนย์ประสานงานป่าไม้สิงห์บุรี
40.สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี
41.สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
42.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
43.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี
44.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสิงห์บุรี
45.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี
46.สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
47.สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี
48.สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี
49.สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
50.สำนักงานธนารักพื้นที่สิงห์บุรี
51.ที่ทำการปกครองจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรี
52.สำนักงานอัยการจังหวัดสิงห์บุรี
53.เทศบาลตำบลพรหมบุรี
54.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสิงห์บุรี
55.โรงเรียนสิงห์บุรี
56.ส่วนบริการลูกค้าบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
57.สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
58.สถานีตำรวจภูธรบางระจัน
59.อำเภอเมืองสิงห์บุรี
60.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี
61.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
62.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
63.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
64.เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี
65.สำนักงานบำรุงทางสิงห์บุรี
66.สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
67.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี
68.มหาวิทยาลัยเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี
69.สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
70.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี
71.สถานีตำรวจภูธรเมืองสิงห์บุรี
72.สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
73.ศาลจังหวัดสิงห์บุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
74.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี
75.สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี
76.ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 63 จังหวัดสิงห์บุรี
77.สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
78.สำนักงานประปาจังหวัดสิงห์บุรี
79.วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2
80.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี
81.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
82.สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี
83.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี
84.อำเภอท่าช้าง
85.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
86.สำนักงาน ปปช.ประจำจังหวัดสิงห์บุรี
87.ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี
88.เทศบาลตำบลโพสังโฆ
89.สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี
90.เทศบาลเมืองบางระจัน
 
     

 
 
 
1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี {75960}
2.วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี {26859}
3.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี {26507}
4.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี {19411}
5.สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี {18762}
6.สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี {16732}
7.สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี {16688}
8.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรี {13914}
9.โครงการชลประทานสิงห์บุรี {13432}
10.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช {13011}
 
     
สมาชิกเข้าใช้งาน 
837566  ครั้ง
สมาชิก online วันนี้
90 หน่วยงาน
inbox  
186348   ฉบับ
outbox  
8329   ฉบับ
ผู้ดูแลระบบ :
Admin กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร : Tel : 036507117ต่อ11229 :
สมาชิกในระบบทั้งหมด 122 หน่วยงาน  
: Programmer :
: นายบุญเนือง แก้วมณี
: Singburi Technical College